סקירה: Supernatural 7.07 The Mentalist

דבר אחד בטוח, אני שמח שסיימון בייקר לא היה בפרק. אתה יודע, מעולם לא ציינתי את זה קודם וכנראה אף פעם לא הבנתי את זה עד עכשיו -- אני