ג'ורג' ר.ר. מרטין מכריז על 'אש ודם', ספרים חדשים שאינם 'רוחות החורף'

ג'ורג' ר.ר. מרטין אישר פרסום של היסטוריות בדיוניות נוספות של קרח ואש, ואומר שיש לו 'חודשים' להמשיך ב'רוחות החורף'.